Festiwal wrażeń

Polsko-czeski projekt, którego głównym celem jest zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego na pograniczu oraz stworzenie wspólnej oferty promocyjnej zwiększającej mobilność turystów. Podstawą realizacji projektu jest założenie, że o atrakcyjności turystycznej decydują w znacznej mierze przeżycia i wrażenia, a ma ich dostarczyć właśnie „Festiwal Wrażeń”. Liderem projektu jest stowarzyszenie Branka o.p.s. z Nachodu, które zrzesza zarówno samorządy jak i gestorów turystyki z terenu Kladskego Pomezi, a partnerami Miasto Kłodzko, Powiat Kłodzki i Miasto Świdnica.

Oś priorytetowa 2 (Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia) Specyficzny cel - Wzrost odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych Działanie 4 – Wspólne działania informacyjne, marketingowe i promocyjne w dziedzinie korzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych.

Całkowita wartość projektu: 456 954,96 euro
Kwota dofinansowania: 388 411,72 euro

Podczas trzech letnich sezonów wakacyjnych w różnych obiektach turystycznych po stronie czeskiej i polskiej będą się odbywały imprezy dostarczające unikalnych przeżyć i wrażeń. Dzięki temu odwiedzający nas turyści będą nie tylko biernymi odbiorcami zwiedzającymi muzea czy zabytki, ale także uczestnikami wydarzeń, eksperymentatorami, wytwórcami, czy graczami itp. Tematami przedmiotowych imprez zapewniających wrażenia będą osobowości, historia wojskowości oraz tradycja. Każdego roku imprezy koncentrowały się będą na jednym z podanych powyżej motywów

W Kłodzku cel ten będzie zrealizowany przy wykorzystaniu dwóch obiektów turystycznych należących do największych atrakcji turystycznych nie tylko Kłodzka ale i całego regionu polsko-czeskiego pogranicza. Mowa tutaj o Twierdzy Kłodzko oraz Podziemnej Trasie Turystycznej. Obiekty te poprzez wspomnianą akcję promocyjną zostaną pokazane w nowy ciekawszy sposób a co za tym idzie w nieszablonowy sposób pogłębiony zostanie poziom wiedzy turysty polskiego i czeskiego o wspólnym dziedzictwie kulturowym pogranicza związanym zarówno z historią wojskowości jak i rzemiosłem, które w Kłodzku odgrywały bardzo ważna rolę.

W ramach Projektu w Kłodzku zaplanowane zostały:

 • organizacja akcji promocyjnej „Tajemnicze podziemia” w Podziemnej Trasie Turystycznej. W Podziemnej Trasie Turystycznej będącej obiektem wspólnego dziedzictwa kulturowego będą zrealizowane w sezonie letnim /lipiec-sierpień/ 2018 przygodowe wydarzenia związane ze znanymi osobowościami miasta i regionu. – Działanie zakończone
 • organizacja akcji promocyjnej "Wojskowa Twierdza" na Twierdzy Kłodzko. Na terenie Twierdzy Kłodzko będącej obiektem wspólnego dziedzictwa kulturowego będą zrealizowane w sezonie letnim /lipiec-sierpień/ 2019 przygodowe wydarzenia związane z wojskowością miasta i regionu.
 • organizacja akcji promocyjnej "Dawne tradycje kłodzkich mieszczan" w Podziemnej Trasie Turystycznej. W Podziemnej Trasie Turystycznej będącej obiektem wspólnego dziedzictwa kulturowego będą zrealizowane w sezonie letnim /lipiec-sierpień/ 2020 przygodowe wydarzenia związane z tradycjami miasta i regionu.
 • impreza promocyjna na rozpoczęcie sezonu. promocja regionu i miasta oraz jego dziedzictwa oraz przyciągnięcie turystów do festiwalowych działań, zaplanowanych na sezon 2020.
 • udział w targach turystycznych celem promocji wydarzeń odbywających się podczas festiwalu wrażeń
 • Kampania promocyjna w radiu oraz internecie

W w roku 2018 w Kłodzku w ramach Projektu zrealizowano akcję promocyjną pn. „Tajemnicze Podziemna”. W ramach nietradycyjnej, interaktywnej przygody wraz z animatorami w strojach historycznych związanych z postaciami historycznymi lub legendarnymi przenieśliśmy się w odległe czasy średniowiecza. Można było poznać tradycje, zwyczaje, obrzędy panujące w Kłodzku i okolicach. W ramach akcji promocyjnej miały miejsce następujące działania:

 • zabawy plebejskie ze średniowiecza.
 • Mini turniej rycerski na bezpieczne miecze
 • Stanowisko katowskie.
 • nauka tańców średniowiecznych.
 • warsztaty rzemieślnicze.
 • warsztaty z łucznictwa.
 • quizy historyczne.
 • prezentacja strojów, uzbrojenia, a także życia jarmarcznego z przełomu XIV- XV w.

W roku 2019 w Kłodzku akcja promocyjna odbyła się na Twierdzy Kłodzko pod hasłem „Zostań rekrutem XVIII wiecznej Twierdzy Kłodzko”

Podczas wakacyjnych wtorków obszar przed Twierdzą Kłodzko zmienił się w strefę radości i zabaw dla całej rodziny. Jak wygląda XIX-wieczna armata? Co to są korytarze kontrminerskie? Jaka była rola dowódcy twierdzy? Czym jest 47 Pruski Pułk Piechoty? Odpowiedzi na te i inne pytania można było uzyskać na Twierdzy Kłodzko podczas udziału w autorskim programie skierowanym do dzieci i młodzieży pod tytułem "Zostań rekrutem XVIII wiecznej Twierdzy Kłodzko”! W ramach akcji promocyjnej miały miejsce następujące działania:

 • szkolenie artyleryjskie - szkolenie przy replice XVIII wiecznej armaty, zasada działania i obsługa z użyciem oryginalnych komend, wystrzał na wiwat;
 • szkolenie na muszkietera - nauka musztry oraz nauka obsługi XVIII wiecznego karabinu skałkowego, pokaz wystrzału;
 • szkolenie na minera - mini wykład o korytarzach kontrminerskich, zadania w podziemnych chodnikach kontrminowych - np. odszukiwanie w podziemnym labiryncie ukrytych woreczków z prochem;
 • szkolenie na oficera kwatermistrza - mini wykład o roli dowódców twierdzy, gry i zabawy logiczne w fosach twierdzy lub kazamatach. Prezentacja sposobów funkcjonowania różnych obiektów Twierdzy Kłodzko (np. Wielki Kleszcz, Donjon...)

W Kłodzku w roku 2020 akcja promocyjna odbędzie się przy pawilonie wejściowym do Podziemnej Trasy Turystycznej w Kłodzku pod hasłem „Dawno, dawno temu, czyli jak się żyło w średniowiecznym Kłodzku”
W ramach nietradycyjnej, interaktywnej przygody wraz z animatorami w strojach historycznych przeniesiemy Państwa, w odległe czasy średniowiecza. Sprawimy by na kilka chwil zapomnieli Państwo o codziennym życiu i dali się porwać urokowi i magii dawnej epoki. Gwarantujemy, że nie będą Państwo chcieli szybko odjeżdżać, za to chętnie odwiedzą Nas ponownie. Podczas wakacyjnych spotkań przedstawimy szeroko pojęte życie i tradycje mieszczan w średniowiecznym Kłodzku. Pokażemy zwykłe życie kłodczan, a także tradycje, zwyczaje i obrzędy panujące w Kłodzku, jak i w okolicach.

CO NA NAS CZEKA?

 • zabawy mieszczańskie ze średniowiecza
  Przygotowaliśmy dla Państwa różnego rodzaju zabawy mieszczańskie, w których publiczność może uczestniczyć jak to niegdyś czynili młodzi mieszczanie, giermkowie, a nawet rycerze.
 • Kat w Kłodzku
  Ożywiona postać kata kłodzkiego opowie o narzędziach do wymierzania kary czy też przedmiotach tzw. pomocowych oraz karach stosowanych w dawnym Kłodzku, a także o obyczajach związanych z pracą kata. Ochotników zakujemy w dyby lub w gąsiora, przy których będzie można zrobić okolicznościowe zdjęcie z katem.
 • nauka tradycyjnych tańców średniowiecznych
  Dawniej oprócz toczenia walk na dziedzińcu turniejowym również tańczono. Tańce średniowieczne dzieliły się na dworskie i mieszczańskie/plebejskie, my nauczymy tańców mieszczańskich takich jak maltański czy angielski zwany "wodą".
 • zapomniane rzemiosła średniowieczne
  zapraszamy na warsztaty rzemieślnicze, które przybliżą średniowieczne zawody oraz historię i tradycje regionu pogranicza. Uczestnicy zajęć w interaktywny sposób poznają podstawowe informacje związane z zielarstwem, tkactwem, garcarstwem, kowalstwem itd. z naciskiem na ich średniowieczny charakter. Zapoznamy Was z dawnymi metodami wyrobu naczyń glinianych, lnu i wełny, a także mieczy, czy elementów uzbrojenia.
 • warsztaty z łucznictwa
  Każdy z nas w dzieciństwie bawił się w Indian czy Robin Hooda, biegając z kawałkiem patyka, wyobrażając sobie, że jest mistrzem w strzelaniu z łuku. Teraz pojawia się okazja powrócić do tych marzeń i poszyć z prawdziwej broni pod okiem doświadczonego instruktora.
 • Średniowieczna moda.
  dowiemy się jaka moda panowała w średniowieczu, jak wyglądał rynsztunek rycerza oraz ówczesne stroje i biżuteria. Dodatkowo będzie można przymierzyć hełm rycerski oraz spróbować utrzymać miecz i tarczę.

KIEDY?

WTOREK 7/14/21/28 LIPIEC, 4/11/18/25 SIERPIEŃ 2020
w godz.: 11:00 – 13:00
maks. 15 osób/grupę - polecamy rezerwacje pod adresem biuro@podziemia.klodzko.pl

GDZIE?

Podziemna Trasa Turystyczna (pawilon wejściowy) ul. Czeska, 57-300 Kłodzko

festiwal_wrazen.jpg

 • Ciekawostki

  Codzienność kłodzkich mieszczan, surowe prawa oraz tajemnice. Po więcej ciekawostek sięgnij tutaj

  • Studnie miejskie

   Średniowieczne i wczesnonowożytne Kłodzko wyposażone było w kilkanaście publicznych i prywatnych studni czerpalnych, ulokowanych w obrębie murów miejskich i zabudowań na Górze Zamkowej (tam korzystano z pięciu studni: najstarsza pochodziła z 1393 roku i zwana była Tumską, a najgłębsza – Piekarska,była głęboka na ok. 60 m).

  • O zatruwaniu studni

   Będące jedynymi i pewnymi źródłami życiodajnej wody studnie były pilnowane i chronione, zwłaszcza w czasach wojennych. Studnie prywatne odgradzane były płotami w celu ograniczenia do nich postronnych osób. Tym niemniej jedna z legend podaje, że w 1806 r. doszło do zatrucia Studni Piekarskiej, znajdującej się na Górze Zamkowej w obrębie zabudowań fortecznych.

  • Publiczne egzekucje w Kłodzku

   Egzekucje publiczne w Kłodzku wykonywano od średniowiecza do XIX w. Stała szubienica w mieście była znakiem posiadania przywileju karania śmiercią tych, którzy wystąpili przeciw prawu i zasadom moralnym. Ostatnia egzekucja została tu wykonana w 1850 r.

  • Kaci kłodzcy

   Pojawienie się urzędu kata należy wiązać w wykształcaniem się sądownictwa i pierwszych kodeksów prawa niemieckiego. Pierwsze wzmianki o zawodowych katach pojawiają się w źródłach w XIII w., ale profesjonalizacja fachu katowskiego i regulacje z nim związane ewoluowały powoli. 

  • Kary

   Od XVI w. przestępstwa karano coraz surowiej i z dużym okrucieństwem. W procesach inkwizycyjnych dopuszczano tortury. Obok coraz popularniejszych w XVI w. procesów inkwizycyjnych za szczególnie szkodliwe społecznie uznane zostały przestępstwa przeciw moralności.

 • Info
 • Podziel się

  Udostępnij w mediach społecznościowych

 • Wizyty

  Odwiedzin wszystkich 155270, odwiedzin dzisiaj: 2

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com