Regulamin zwiedzania

 1. Zarządcą Podziemnej Trasy Turystycznej (PTT) jest: Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 29, 57-300 Kłodzko (ZAMG)
 2. Zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej w Kłodzku (PTT) odbywa się samodzielnie, prezentacje multimedialne prezentowane są w języku polskim. Turyści zobowiązani są do przestrzegania poniższego regulaminu, związanego z prowadzeniem ruchu turystycznego i bezpieczeństwem zwiedzających
 3. Zwiedzanie PTT jest odpłatne na podstawie obowiązującego cennika zwiedzania
 4. W przypadku grup zorganizowanych zwiedzanie odbywa się w zwartej grupie. Odłączanie się od grupy i samodzielne zwiedzanie jest zabronione.
 5. Ruch w PTT jest jednokierunkowy – zwiedzanie rozpoczynamy od ulicy Czeskiej u podnóża Twierdzy Kłodzkiej a kończymy przy ul. Zawiszy Czarnego u podnóża Kościoła Jezuitów.
 6. Dzieci i młodzież szkolna mogą zwiedzać podziemia tylko pod opieką osób pełnoletnich, sprawujących nad nimi opiekę i ponoszących za nie pełną odpowiedzialność
 7. Opiekunowie i piloci grup zorganizowanych zobowiązani są do współpracy z pracownikami PTT w zakresie bezpieczeństwa, realizacji programu zwiedzania, itp..
 8. Turyści indywidualni mogą być dołączeni do grup zorganizowanych po uzyskaniu zgody opiekuna lub przewodnika grupy zorganizowanej
 9. Fotografowanie i filmowanie podczas zwiedzania PTT jest dozwolone. Wykorzystywanie fotografii i nagrań w celu powielania, upowszechniania i sprzedaży bez uzyskania zgody Zarządcy PTT jest zabronione.
 10. Wstęp na teren PTT jest zabroniony dla osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 11. Do podziemi PTT wprowadzanie (wnoszenie) zwierząt jest zabronione.
 12. Bezwzględnie zabrania się podczas zwiedzania PTT dotykania urządzeń i instalacji elektrycznych i mechanicznych oraz ekspozycji.
 13. W trakcie zwiedzania obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz korzystania ze źródeł ognia.
 14. Wszelkie wypadki, zasłabnięcia lub inne zdarzenia, które wystąpiły podczas zwiedzania PTT należy zgłosić obsłudze.
 15. Przeciwwskazania zdrowotne do wejścia do podziemi:
  • klaustrofobia
  • epilepsja nieustabilizowana
  • niepełnosprawność ruchowa ograniczająca możliwość samodzielnego poruszania się po PTT
 16. PTT nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na terenie zwiedzania oraz trudność w ewakuacji z PTT, wynikające ze złego stanu zdrowia zwiedzających, którzy nie ujawnili podczas wejścia przeciwskazań zdrowotnych określonych w pkt. 14 niniejszego regulaminu, lub umyślnego działania zwiedzających.
 17. PTT nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie obiektu.
 18. Turyści nie przestrzegający obowiązujących przepisów porządkowych, niniejszego regulaminu oraz poleceń pracowników PTT będą pociągnięci do odpowiedzialności karnej, przewidzianej w prawie.
 19. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące obsługi ruchu turystycznego na PTT, turyści mogą kierować do Zarządy PTT, wymienionego w pkt.1 niniejszego regulaminu.
 20. Wniesienie opłaty za zwiedzanie PTT jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Ciekawostki

  Codzienność kłodzkich mieszczan, surowe prawa oraz tajemnice. Po więcej ciekawostek sięgnij tutaj

  • Studnie miejskie

   Średniowieczne i wczesnonowożytne Kłodzko wyposażone było w kilkanaście publicznych i prywatnych studni czerpalnych, ulokowanych w obrębie murów miejskich i zabudowań na Górze Zamkowej (tam korzystano z pięciu studni: najstarsza pochodziła z 1393 roku i zwana była Tumską, a najgłębsza – Piekarska,była głęboka na ok. 60 m).

  • O zatruwaniu studni

   Będące jedynymi i pewnymi źródłami życiodajnej wody studnie były pilnowane i chronione, zwłaszcza w czasach wojennych. Studnie prywatne odgradzane były płotami w celu ograniczenia do nich postronnych osób. Tym niemniej jedna z legend podaje, że w 1806 r. doszło do zatrucia Studni Piekarskiej, znajdującej się na Górze Zamkowej w obrębie zabudowań fortecznych.

  • Publiczne egzekucje w Kłodzku

   Egzekucje publiczne w Kłodzku wykonywano od średniowiecza do XIX w. Stała szubienica w mieście była znakiem posiadania przywileju karania śmiercią tych, którzy wystąpili przeciw prawu i zasadom moralnym. Ostatnia egzekucja została tu wykonana w 1850 r.

  • Kaci kłodzcy

   Pojawienie się urzędu kata należy wiązać w wykształcaniem się sądownictwa i pierwszych kodeksów prawa niemieckiego. Pierwsze wzmianki o zawodowych katach pojawiają się w źródłach w XIII w., ale profesjonalizacja fachu katowskiego i regulacje z nim związane ewoluowały powoli. 

  • Kary

   Od XVI w. przestępstwa karano coraz surowiej i z dużym okrucieństwem. W procesach inkwizycyjnych dopuszczano tortury. Obok coraz popularniejszych w XVI w. procesów inkwizycyjnych za szczególnie szkodliwe społecznie uznane zostały przestępstwa przeciw moralności.

 • Info
 • Podziel się

  Udostępnij w mediach społecznościowych

 • Wizyty

  Odwiedzin wszystkich 301022, odwiedzin dzisiaj: 11

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com